لیست قیمت تجهیزات

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۸۰۷۶ بازدید

لیست قیمت تجهیزات

ردیف

عنوان ماشین آلات ,ادوات وتجهیزات

کدنوروزی

مدل دستگاه

مصرف کننده

تخفیف

1

چیزل پیلر 5شاخه باغلطکNRZ

102133

ANR-5

2

چیزل 5شاخه باغلطک وتیغه برش بغل NRZ

102691

ANR-5

3

چیزل پیلر7شاخه باغلطک NRZ

101155

ANR-7

4

چیزل پیلر7شاخه باغلطک وتیغه برش بغل NRZ

103696

ANR-7

5

چیزل پیلر9شاخه باغلطک NRZ

101154

ANR-9

6

چیزل 9شاخه باغلطک وتیغه برش بغل NRZ

102693

ANR-9

7

چیزل پیلر11شاخه باغلطک NRZ

101153

ANR-11

8

چیزل 11شاخه باغلطک وتیغه برش بغل NRZ

102694

ANR-11

9

سمپاش باغی توربو2000لیتری

PARLAYAN

103330

T2000L-TRB

10

سمپاش توربولاینر800لیتری مزارع باپمپ وفن ایتالیا

101132

T-800L-TRB

11

سمپاش 600لیتری بوم دار12متری باپمپ ایتالیا

100840

T-12-MJ600

12

سمپاش باغی الکترواستاتیک

101718

T-1000L

13

سمپاش 600لیتری پشت تراکتوری بابوم 15متری باپمپ ایتالیا

102585

T15MJ600

14

سمپاش 600لیتری بابوم ضربدری (ایرانی)

101714

15

سمپاش 600لیتری باپمپ 81لیتری بدون گاردان

102136

16

گاوآهن5خیش 12-18اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)

101705

17

گاوآهن 1+4خیش 12-18اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)

102244

DM1220051695

18

گاوآهن 4خیش 12-18اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)سنگین

101819

19

گاوآهن 4خیش 12-18اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)سبک

100851

DM1600061685

20

گاوآهن 4خیش 9اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)

101750

21

گاوآهن 3خیش 12-18اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)سبک

101703

DMH120031485

22

گاوآهن 2خیش 12-18اینچ دوطرفه ترکیه (UNLU)سبک

102187

23

گاوآهن 4خیش دوطرفه سنگین طرح جدید ترکیه (ILGI)

101920

10DRG.4

24

گاوآهن 4خیش دوطرفه سبک طرح جدید ترکیه (ILGI)

101902

10PUL.4

25

گاوآهن 1+5خیش دوطرفه یک طرفه ترکیه (UNLU)

101903

PN1220061691

26

گاوآهن 1+4خیش دوطرفه یک طرفه ترکیه (UNLU)

101815

PM1220051691

27

گاوآهن5خیش 14اینچ یک طرفه رامسونز(UNLU)

101813

28

گاوآهن4خیش مخصوص زمین سنگ دار(UNLU)

103755

HYPH1604KV85

29

گاوآهن4خیش 16اینچ یک طرفه رامسونز(UNLU)

101743

E0416

30

گاوآهن4خیش 14اینچ یک طرفه رامسونز(UNLU)

101704

E0414

31

گاوآهن3خیش 16اینچ یک طرفه رامسونز(UNLU)

102078

E0316

32

گاوآهن3خیش 14اینچ یک طرفه رامسونز(UNLU)

102077

E0314

33

34

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image