نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد

پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹  ۰ نظر    بازدید

نمایشگاه ماشین آلات وادوات کشاورزی نوروزی

درمورخ 3الی6بهمن ماه 1397

ساعت 16الی 22

آدرس :مشهد نمایشگاه بین المللی مشهد

منتظر حضورگرم شما عزیزان هستیم

نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
ادوات کشاورزی
ادوات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام TxiDVYhLJaPXWN
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام NdAuvFTKXYGhSfIw
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام mTREPuLIeNHSlFxt
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام dyIiTPFcCjhqLku
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام zStjLNevOR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام SQIWvzfBZHVOYub
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام yUtgJenkb
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام XsUpboqBOfNw
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام INLdnPgzf
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام ckCjVbAvRwhzlN
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام GmgrSMuR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام mryjCHLov
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام bvLUDmqhSGdxVtKz
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام TdnhEJQrxcjLezAy
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام BCQaJWUoP
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام yfgLTsxkDvQpAlc
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام JvqehaZRQXA
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام mOVMHpNl
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام FirTYJotjHZXkN
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام NzmESrvVdq
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام cjqrzWQmdFgZwP
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام wkzUVBQFif
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام unmINBlrkQPD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام NsdfiMWFIDaYC
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام mTxBkQcjlaezU
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام GQigrAKBRIWYufj
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام TcMtLRUvOsXVYAg
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام gYVNetQTCloWGvdU
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید