اسکراپر لیزری ( پشت تراکتوری)

اسکراپر لیزری نوروزی ,اسکراپر

norouzi - scraper

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۳ ۰ نظر ۶۱۵۱ بازدید

اسکراپر لیزری

این نوع اسکراپرلیزرتوسط شرکت ilgi طراحی وساخته شده است وازکیفیت بالایی برخوردار است

دراراضی که پستی وبلندی آن زیاد باشد برای جابجایی خاک وتسطیح زمین ازدستگاه اسکراپر استغاده میشود

خصوصیات

1- قابلیت جابجایی مقدار زیادی در خاک .
2- انجام عملیات خاکبرداری و جابجایی و خاکریزی در مدت زمان بسیار کوتاه .
3- استهلاک پایین .
4- این دستگاه مکمل بسیار خوبی برای دستگاه لند لولر می باشد .
5- ساخت شرکتilgi


فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
فرستنده

امید

۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

پيام اسکریپر پشت تراکتوری برا تراکتور ۳۹۹ دارید
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید