ریک

ریک نوروزی ,ریک,ریک ۶۰ پر,ریک ۴۰پر

norouzi wheel hay rake


ریک

یکی ازخصوصیات بارز این دستگاه این است که بازوهای آن رامیتوان درجهت دلخواه تغییرداد

دارای عرض کاری225سانتیمتر و4پره خورشیدی

دارای عرض کاری 325سانتیمتری و5پره خورشیدی

خصوصیات :

توانایی و قابلیت کاری بالا
عمر و دوام زیاد ، حمل و نقل آسان .

برخی از قطعات ریک از قبیل فنر ، صفحه ، طوقه دور و روبند در این کارگاه تولید می شود .