مور 165

مور 165 نوروزی ,مور,یونجه چین

مور 165


مور165

دروگر دوار استوانه ای قابلیت درو هرگونه علوفه و گیاهان مرتعی را با سرعت بالا فراهم می کند . به علت نزدیکی بشقاب ها به سطح خاک بازدهی بالا می رود و برش علوفه ها به نحوی صورت می گیرد که خشک شدن و جمع آوری علوفه ها به آسانی صورت می گیرد .

حرکت این وسیله از شافت تأمین شده و حرکت تیغه های دوار موجب برش علوفه ها می شود .
1- گیربکس یاتاقانی .
2- شافت 30 .
3-کله قندی تنظیم بشقاب زیر185