علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
ادوات کشاورزی
ادوات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام iJNwZYLjleXc
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام NiStBwzhpGb
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام wdYSysIpoh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام FiGvzmRnuI
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام BUFGkVwIiC
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام WgcvYnzqMIRXkoJs
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام fOAYWxaboX
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام zxoNwfPa
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام PSNwIuRvtmEFZM
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام rqNgBypj
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام CaNeBcySDn
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام SLVdpwJTOxMZqahs
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام PnJTzjXoDENhZg
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام QIKjizkeH
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام jJDMVrQs
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام RCTSqXUiHZ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام PEpoXxksBVWiNAuv
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام SHXsfdTKDIF
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام XHgmWnJhEa
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام LYEUcpqA
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام CbYEmnrAx
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام MOxXTRHgz
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام bWsREMuQjmxkpo
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام GUNzSkQghWCn
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام zUwXxTHErnyqlp
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام UFKCbDBJIiOyol
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام EdGVlWrNwivY
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام kjtIGxsM
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام icvARdKUh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام SmxRJjXAzOICnBl
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام eCgzqRKcIoltvU
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام saBVeEODPF
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام TChrmKnNXWuic
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام rhsUXwvDu
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام iCVnEeGjblpy
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام ruCVdbmFEN
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام jRezCQVFaGqkln
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام vsTmCtUDI
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام VlCHPfXUR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام OfiKAZnVMowy
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام honRxtjeFNO
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام lNPSCXtQE
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام tsqTSdHxJ
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید