بیلر مکعبی استار ۳۰۶۰

بیلر مکعبی نوروزی ,بیلر,استار

norouzi square baler


بیلراستار3060

این بیلر ساخت شرکت استارژاپن باعرض کاری 181سانتی متر باتکنولوژی روز دنیا درایران یکی ازمحبوب ترین دستگاه ها به شمارمیرود

مشخصات

1.گره زن اورجینال
2.عرض کاری 181سانتی مترکه جمع اوری علوفه درپهنای وسیع حتی درگوشه های زمین رافراهم میکند
3.قطعات محافظتی وایمنی مجهز به چغچغه و کلاچ یک طرفه وپیچ اطمینان وپیک آپ ودوشاخه وگره زن به طور جداگانه مجهزبه قطعات حفاظتی میباشد
4.ابعاد ووزن بسته باتوجه به نوع علوفه متغیر میباشد