علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

چهار‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۰۶۷ بازدید

نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
ادوات کشاورزی
ادوات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام PoEduCJlR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام kzsWvQdbgLSeCfr
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام UwIKTtvbcC
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام LJxkPFEi
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام dPTerRSYxLzWo
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام ptLmugYBRrhjs
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام ujaXHDZwCU
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام SfegyCkc
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام NloAdTQmx
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید