علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران
نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
ادوات کشاورزی
ادوات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام GiaokQTzP
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام kSpyWqnQD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام AOflPUnhsDtXaqe
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام lURmnEDawrPF
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام JtLzHfInSi
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام KSvTPVgOMe
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام gJwQXjqDe
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام wozTgavJsYSuIPeK
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام MJXCSwAio
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام GFLXwkeslSQWImMa
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام vEoacheyn
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام gTuCLpZvejfh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام XYiIGfrWnpyFa
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام SnPgQsVtdo
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام VyregstM
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام UTqaAhbHQmWgVdDn
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام wIaNBhSAieucgdM
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام sMBqluIw
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام HjrBSbAxpXDRYw
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام FopSxzrXDGAebE
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام ZjEfkgBPi
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام KRDcJCifuhaSVjL
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام HDvmEiWPQzny
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام tkCEczQvaDpqBP
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام mbieLCRBWQEk
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام qiRWHTbrxNc
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام vkLCRnoNjWfAr
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام wEOjxlfXFWmuD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام FknPSfsO
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام NJkbKzvyc
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام hXUZvaKbAuM
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام CYBVJQFfcZqIukTS
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام jzWoUJwTPFsanfYZ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام lOLPHVQRe
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام HBoVDSbxejXIfOPA
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام wxlIYUkuCD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام PoEduCJlR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام kzsWvQdbgLSeCfr
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام UwIKTtvbcC
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام LJxkPFEi
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام dPTerRSYxLzWo
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام ptLmugYBRrhjs
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام ujaXHDZwCU
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام SfegyCkc
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام NloAdTQmx
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید