سم پاش باغی الکترواستاتیک

سم پاش,سم پاش باغی,سم پاش الکترواستاتیک

سم پاش باغی الکترواستاتیک با صرفه جویی سم تا ۶۰٪

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۳ ۰ نظر ۱۹۶۷ بازدید

این سم پاش باداشتن 2سیستم منحصربه فردالکترواستاتیک وحجم مناسب در دنیا بسیارمتداول است

این دستگاه باکم کردن مصرف سم تا60%بابیشترین ومناسبترین دامنه پوشش موردتوجه کشاورزان میباشد

حجم مناسب نازل های خاص روی این دستگاه حجم سم رابه 50تا100میکرون کاهش میدهد

که همین امر باعث پوشش سطح بیشتری ازگیاه باحداقل میزان موادشیمیایی وبالاترین تاثیرخواهدبود

الکترواستاتیک :

باالقای بارمنفی به ذرات سم باعث میشود تاطبق قوانین فیزیک جذب بارمثبت گیاهان شود

پس نه تنها قسمتی که نازل به آن پاشش کرده بلکه کل سطح درخت یامیوه پوشش داده شده به دلیل القای بارمنفی به ذرات سم

وعدم وجود بارمثبت ذرات درهوا یکدیگر رادفع کرده وبردبیشتری پرتاب میشود

این دستگاه با پمپ ایتالیایی و لوازم ژاپنی و آمریکایی ، مونتاژ کشور ترکیه می باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید