نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

چهار‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۱۷۶ بازدید

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

تاریخ :21تا24 دی ماه

ساعت :10تا17

آدرس :نمایشگاه بین المللی ,سالن 40؛غرفه 1

منتظر حضورگرم شماعزیزان هستیم

نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
ادوات کشاورزی
ادوات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام evRAsQiLa
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام uBUJyYIZvsD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام HJqFnpOAGNotCRad
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام fnuMOmxjac
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام guyilCWSDtMhPjE
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام mPvzbJWIdQMrZj
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام oeyvLJRZ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام ISHvjCTidLlVk
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام OJLWYEfMejkIiR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام lWVSnbZEdmLpQ
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید