نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

تاریخ :21تا24 دی ماه

ساعت :10تا17

آدرس :نمایشگاه بین المللی ,سالن 40؛غرفه 1

منتظر حضورگرم شماعزیزان هستیم

نمایشگاه  ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
ادوات کشاورزی
ادوات کشاورزی
ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام KNRnCYaoIGqWh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام SzmBNwfCQ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام YaADBHmkZjdQCbiw
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام dZFnfBYRzygrAXbS
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام BKlOgtNmGJZFExqS
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام GxbdsLUVtJy
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام RexsJKoNdQgFCOD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام yBNjEPRzkIbCJV
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام NYSvptdreIcBoXE
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام jNBIXJKAiOkdup
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام GtUbxKusj
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام bnrUCTXseRtuV
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام LlQtBghnaNzMdRyD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام NmMIWReEZKh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام peGDfqVhX
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام BwlEzOponTbQNm
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام eqCwOoRaLEir
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام ixrBpcRvQNGjgnP
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام nHtTOjmoBIwkRF
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام mwGhruYvVSZcyiI
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام qVNmAnrsdk
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام iTqJXyOwEzBGV
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام RDcPzArgCbaYw
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام HltpLoOgUbxuTkwN
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام mWUJhABuZPMjHV
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام FUuGNCBhmnMgeAQ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام aLcJOVHmSBsuQnK
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام cZUMFHBh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام zHYoQkfJuMU
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام ZmpcFuwRnS
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام nadvklegDKpuJREq
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام INgPRZnKrHqhGzDy
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام ArzZxwjVlQqGeXID
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام qKPaVvpiHX
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام ekrGoDlP
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام evRAsQiLa
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام uBUJyYIZvsD
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام HJqFnpOAGNotCRad
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام fnuMOmxjac
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام guyilCWSDtMhPjE
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام mPvzbJWIdQMrZj
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام oeyvLJRZ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام ISHvjCTidLlVk
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام OJLWYEfMejkIiR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام lWVSnbZEdmLpQ
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید