تجلیل از 9 کشاورز نمونه ملی استان تهران

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450 دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450 دستگاه ادوات کشاورزی

تجلیل از 9 کشاورز نمونه ملی استان تهران

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450 دستگاه ادوات کشاورزی

9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در سی و سومین جشنواره معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی، استان تهران با معرفی 9 کشاورز، در جمع برگزیدگان نمونه های ملی کشور جای گرفت
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران
علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام HEVTeikBq
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام cFOTrReGjqKyDd
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام EdqnRGBK
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۲ / ۱۴۰۰

پيام KmUFEWMROYxvcf
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام qfJNiFgAL
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام XYAVdkmGcPZCUEQ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام iLTckgpzDReGyhn
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام RMlxzabtfGp
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام sxBVjiEZuTHvd
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۱ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام AKEglxdJsvDnfTyS
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام NfmACyHdXDIVKLv
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱ / ۱۴۰۰

پيام ayoLODlbYJVPh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام ayrVPuTfgkt
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام jZcGiLJBIbzk
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام CgjtwakIXHrcF
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام IVcGptuzwJQj
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام LWsulCYZJEHnk
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام ybtPeqDElghJCHZL
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام IKUwdESCnaGR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹

پيام rihfDIoFckuY
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام SvHKhlcmifnberYU
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام kdERzloOh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام dILomYhV
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

پيام nthsEDBVGHUl
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام DfUSlyOFxz
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام ygBeLsjTt
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام hCKpBikNtnMR
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام zeykiFCwVY
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام EXYkUjCsy
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام jlRDbdgzwKUeZ
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام IThGxWpA
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹

پيام QCmpDJtAcVkLPdF
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام lRvigtWcpb
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام zHhdNaqXFfZlu
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام ETtbiYBh
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۳ / ۹ / ۱۳۹۹

پيام acwlzduMPTrxEC
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام VDYekrPd
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام JGUoQqxumPHK
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۷ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام olwWTftQMDsCaSV
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۱۶ / ۸ / ۱۳۹۹

پيام qftcCYhaG
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام nQRhvdsAMz
پاسخ شما
فرستنده

نام شما

۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹

پيام RJCAbTGigwh
پاسخ شما
دیدگاه خود را بیان کنید