انواع سمپاش های بومی و توربولاینر

سمپاش بومی و توربولاینر نوروزی ,سم پاش

norouzi sprayer


انواع سمپاش های بومی و توربولاینر

خصوصیات :

مخازن از 600 تا 2000 لیتر .
کلیه پمپ ها ساخت کشور ایتالیا می باشد .
در سمپاش های بومی ، طول بوم 13 متر می باشد .