لند لولر ( زمین صاف کن ) ساده

لندلولر ( زمین صاف کن) نوروزی ,لولرلیزری ,زمین صاف کن,لندلولر

land leveler - norouzi

لند لولر ( زمین صاف کن )

این نوع لندلولرتوسط شرکت ایلگی ilgiطراحی و ساخته شده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد

بااستفاده از این دستگاه از مزایای زمین مسطح از قبیل حفظ آب وکاهش مصرف موادشیمیایی و سوخت لذت ببرید

خصوصیات :

1. در زمان حمل و نقل , تیغه و چرخها به صورت هیدرولیکی جمع می شوند

2. برای تسطیح اراضی دیگر نیازی به نیروی متخصص نمی باشد

3. تمامی جوش ها توسط رباط ها مخصوص و از بهترین آلیاژ می باشد

4. قابل استفاده باانواع تراکتورهای موجود درایران

5. مقاومت بالای تیغه و استهلاک بسیارکم

6. تنظیمات هیدرولیکی تیغه

7. سیستم تلسکوپی چرخها