دیسک آفست کششی

دیسک آفست کششی نوروزی,DISK offset,دیسک کشاورزی

norouzi power disc

دیسک آفست کششی

دیسک های این مجموعه ساخت ادوات کشاورزی نوروزی می باشد که با تکنولوژی روز دنیا و استفاده از بهترین مواد اولیه ،

دوام و کارایی خود را تضمین می نماید.

خصوصیات :

1- قابلیت نفوذ هوا در خاک جهت ذخیره انرژی در خاک .

2- هموار نمودن زمین .

3- آماده نمودن خاک برای کشت .

4- خرد کردن کلوخها و حاصل خیز کردن زمین .

5- تنظیم آسان دیسک بصورت آفست .

6- حمل و نقل جابجایی به کمک جک هیدرولیکی .

7- قابلیت تنظیم عمق شخم توسط چرخها و جک هیدرولیکی .

8- تمامی جوشها توسظ دستگاه رباط مخصوص و از بهترین آلیاژها می باشد.

Model

مدل

no.of disk

تعداد پره

Disk diameter

قطر پره

Working width

عرض کاری

Weight

وزن

RequiredHP

قدرت مورد نیاز

18NRZ22H 18 22inch 185 1570 70-60
20NRZ22H 20 22inch 205 1610 80-70
22NRZ22H 22 22inch 225 1670 90-80
24NRZ22H 24 22inch 245 1730 100-90
26NRZ22H 26 22inch 265 1790 110-100
28NRZ22H 28 22inch 285 1830 120-110
30NRZ22H 30 22inch 305 2000 130-140
32NRZ22H 32 22inch 325 2080 140-150
18NRZ24H 18 24inch 185 1630 70-80
20NRZ24H 20 24inch 205 1680 80-90
22NRZ24H 22 24inch 225 1750 90-100
24NRZ24H 24 24inch 245 1830 100-110
26NRZ24H 26 24inch 280 1900 110-120
28NRZ24H 28 24inch 300 1970 120-130
30NRZ24H 30 24inch 320 2005 130-140
32NRZ24H 32 24inch 340 2205 140-150
34NRZ24H 34 24inch 360 2300 145-155
36NRZ24H 36 24inch 380 2400 155-170


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image