چیزل پیلر غلطکی

چیزل پیلر غلطکی نوروزی ,چیزل پیلر,چیزل

norouzi chisel

---

-----

------

چیزل پیلر غلطکی ( برای خرد کردن لایه سخت خاک )

پس از گذشت زمان در زیر سطح رویی خاک یک لایه بسیار سخت شکل می گیرد که در هنگام آبیاری و یا بارش باران از نفوذ آب به داخل زمین و ذخیره شدن آن جلوگیری می کند . با کمک دستگاه چیزل غلطکی می توان لایه سخت خاک را به تکه های کوچک و قابل نفوذ تبدیل نمود که باعث حرکت و ذخیره شدن آب در میان لایه های زیرین خاک می گردد .

خصوصیات :

1-متغیر بودن تعداد تیغه و فاصله بین آنها به دلیل سهولت کار با انواع تراکتور .

2- استهلاک بسیار کم .

3- تجهیزات ارزان و قابل دسترسی .

4-نسبت به ادوات مشابه ، این دستگاه دارای عرض و عمق کاری بیشتری می باشد.

5-مدل باله دار برای پوشش بیشتر به انتخاب مشتری اضافه می گردد.

Weight

وزن

Hourspower

اسب بخار

Distance

فاصله بین سوکها

wideh

عرض کار

Depth

عمق کار

Altitude

ارتفاع دستگاه

Width

عرض دستگاه

Lenght

طول دستگاه

Model

مـــدل

530kg 100-130 25 275 20-45 1275 1200 3000 11شاخه
460kg 80-100 25 225 20-45 1275 1200 2500 9 شاخه
360kg 60-80 25 175 20-45 1275 1200 2100 7 شاخه
310kg 50-70 25 125 20-45 1275 1200 1600 5 شاخه


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image