انواع سمپاش های بومی و توربولاینر

سمپاش بومی و توربولاینر نوروزی ,سم پاش,بوم دار ,توربو

norouzi sprayer

---------------


انواع سمپاش های بومی و توربولاینر

سم پاشهای بوم دار و توربولاینر ساخت شرکت پارلایان ترکیه می باشد. در سم پاشهای توربولاینر پاشش سم توسط باد و حدود 30 متر

می باشد که همین امر باعث می شود تراکتور کمتر به داخل زمین رفته و محصولات کمتری را خراب کند.

خصوصیات :

1-مخازن از 600 تا 2000 لیتر .

2-کلیه پمپ ها ساخت کشور ایتالیا می باشد .

3-در سمپاش های بومی ، طول بوم 13 متر می باشد .