سم پاش باغی الکترواستاتیک

سم پاش,سم پاش باغی,سم پاش الکترواستاتیک ,الکترواستاتیک

سم پاش باغی الکترواستاتیک با صرفه جویی سم تا ۶۰٪

این سم پاش باداشتن 2سیستم منحصربه فرد الکترواستاتیک و حجم مناسب در دنیا بسیارمتداول است .

این دستگاه باکم کردن مصرف سم تا60%بابیشترین و مناسبترین دامنه پوشش مورد توجه کشاورزان میباشد.

حجم مناسب نازل های خاص روی این دستگاه حجم سم را به 50 تا 100 میکرون کاهش میدهد که همین امر باعث پوشش سطح بیشتری از گیاه با حداقل میزان مواد شیمیایی و

بالاترین تأثیرخواهد بود .

الکترواستاتیک :

باالقای بارمنفی به ذرات سم باعث میشود تاطبق قوانین فیزیک جذب بارمثبت گیاهان شود

پس نه تنها قسمتی که نازل به آن پاشش کرده بلکه کل سطح درخت یا میوه پوشش داده شده ،به دلیل القای بارمنفی به ذرات سم ،و عدم وجود بارمثبت، ذرات درهوا یکدیگر را دفع کرده و

برد بیشتری پرتاب می شود.

این دستگاه با پمپ ایتالیایی و لوازم ژاپنی و آمریکایی ، مونتاژ کشور ترکیه می باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image