گاوآهن دوطرفه

گاوآهن دوطرفه ,نوروزی,ادوات کشاورزی

ok

1/12/2019 12:49:53 PM | 12:49 0 comments 2822 visits

گاواهن دوطرفه
(unlu)گاوآهن دوطرفه طراحی وساخت شرکت اونلو
هدف اصلی تولید کننده دسترسی به کیفیت برتردرجهت کسب رضایت مشتریان است
که با بهره گیری ازفولادهای آلیاژی مرغوب ؛آب کاری وسندبلاست شاسی اصلی وقطعات دستگاه میسر است
چرخ گاواهن علاوه برتنظیم عمق بهتردرحالت حمل ونقل کمک میکندتابهتراکتورفشارکمتری واردگرددودستگاه به آسانی پشتتراکتورسوارشود

ترازکردن آن راحت است وعرض کارهرخیش به تنهایی قابل تنظیم است

مزایای کاری

طراحی بسیاردقیق خاک برگردان که باعثشخم یکنواخت میگردد -

فولاد های الیازی به کاررفته درشاسی وقطعات باعث بالا رفتن مقاومت وپایین امدن وزن گاوآهن میگردد-

ازویژگی های دوطرفه بودن گاوآهناین است که باعث صرفه جویی درمصرف سوخت وزمان وکاهش کوبیدگی خاک میگرددوایجاد شیارهای منظم ویکسان درزمین میشود-

عمق کار

Hp

عرض کار

وزن

مدل

400-350

میلیمتر

110-90

1200 میلیمتر

900 کیلوگرم

گاوآهن سه خیش دو طرفه 16 اینچ

400-350

میلیمتر

120-110

1600 میلیمتر

1060 کیلوگرم

گاوآهن چهار خیش دو طرفه 16 اینچ

400-350

میلیمتر

بالاتر از 120+

2000 میلیمتر

1300 کیلوگرم

گاوآهن پنج خیش دو طرفه 16 اینچ


Leave a comment