گاوآهن یک طرفه

گاوآهن ,یک طرفه ,دوطرفه

ok


گاواهن یک طرفه

گاوآهن یک طرفه طراحی وساخت شرکت اونلو

هدف اصلیتولید کننده دسترسی بهکیفیت برتردرجهت کسب رضایت مشتریان است

که بابهره مندی ازفولادهای آلیازی مرغوب آبکاری وسندبلاست شاسی اصلی وقطعات دستگاه میسرمیباشد

مزایای کاری

طراحی بسیاردقیق خاک برگردان که باعث شخم یکنواخت میگردد-

فولاد های آلیاژی بکاررفته درشاسی وقطعات باعث بالرفتن مقاومت وپایین آمدن وزن گاوآهن میگردد-

عمق کار
Hp
عرض کار
وزن
مدل
400-350
میلیمتر
110-90
1200 میلیمتر
440کیلوگرم
گاوآهن سه خیش یک طرفه 16 اینچ
400-350
میلیمتر
120-110
1600 میلیمتر
500 کیلوگرم
گاوآهن چهار خیش یک طرفه 16 اینچ
400-350
میلیمتر
بالاتر از 120+
2000 میلیمتر
640 کیلوگرم
گاوآهن پنج خیش دو طرفه 16 اینچ